Publicerad: 2010-12-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Så får stamcellsnischen evigt liv

[NYHET 2010-12-03] Stamcellerna omges av speciella celler som skyddar dem i den så kallade stamcellsnischen i vävnaden. Nu visar en ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i vetenskapstidskriften Cell Stem Cell, hur stamcellsnischen i den vuxna hjärnan hos möss kan vidmakthållas under ett helt liv - på ett helt annat sätt än stamcellerna.

Jonas FrisénFoto: Camilla Svensk

Stamceller ger upphov till nya celler i många organ under hela livet. Förutom att ge upphov till olika typer av specialiserade celler, ger stamcellerna även upphov till nya stamceller. Om inte stamceller hade möjlighet att duplicera sig skulle de snabbt ta slut när de bildar specialiserade celler. Denna så kallade självförnyelsekapacitet är nyckeln till att stamceller kan fungera som en cellulär evighetsmaskin och ge upphov till nya celler under hela livet.

Självförnyelsekapaciteten beror dels på att stamcellerna har unika egenskaper, men också på unika karakteristika i deras omgivning. Stamcellerna omges av speciella celler som fungerar som ett skydd i stamcellsnischen i vävnaden. Mycket forskning har fokuserat på stamcellernas unika egenskaper, men det har varit okänt hur stamcellsnischen kan vidmakthållas under ett långt liv. Stamcellerna har en unik förmåga att dela sig ett i det närmaste obegränsat antal gånger för att producera nya kopior av sig själv. Men i den aktuella studien visar professor Jonas Frisén och hans kollegor vid Karolinska Institutet och University of Texas Southwestern Medical Center att de celler som bildar stamcellsnischen inte förnyar sig själva, utan här kan olika typer av nischceller transformeras till den typ som förlorats för att vidmakthålla strukturen. Forskarna visar också hur transformationen av olika nischceller regleras på molekylär nivå.

Studien bidrar till ökad förståelse av hur stamceller i den vuxna kroppen kan ge upphov till nya celler under hela livet. Stamceller används kliniskt idag vid flera sjukdomar, och det finns förhoppningar att helt nya typer av terapier ska kunna utvecklas i framtiden där man utnyttjar stamcellernas förmåga att ersätta förlorade celler.

Publikation:

Tadashi Nomura, Christian Göritz, Timothy Catchpole, Mark Henkemeyer & Jonas Frisén

EphB Signaling Controls Lineage Plasticity of Adult Neural Stem Cell Niche Cells

Cell Stem Cell, 3 December 2010; Volume 7; Issue 6

För frågor, kontakta: