Publicerad: 2018-04-16 13:18 | Uppdaterad: 2018-04-16 13:47

Rundabordssamtal om vårdvetenskapens framtid den 7 maj

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) har bjudit in rektor, dekaner och vårdforskare från KI samt representanter från viktiga vårdgivarorganisationer och politiker till ett rundabordssamtal med syfte att diskutera en hållbar strategi för en fortsatt vårdforskning i världsklass som kan omsättas i högkvalitativa vårdutbildningar, en kunskapsstyrd vård och största möjliga samhällsnytta.

Bland paneldeltagarna finns: Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen, Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLSO, Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L) och Jan Hillert, FoU-direktör vid Karolinska Universiesjukhuset.

Endast särskilt inbjudna deltar men en film om diskussionen kommer att publiceras i efterhand.

Mer om rundabordssamtalet den 7 maj.

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

SFO-V drivs gemensamt av Karolinska Institutet och Umeå universitet i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap, vårdutbildning, vårdverksamheter och andra intressenter i samhället.

Detta sker genom strategiska satsningar på högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation. SFO-Vs fyra fokusområden är co-creation, self-management, eHealth och bio-behavioural health care science. Mer om Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)