Publicerad: 2022-06-13 13:24 | Uppdaterad: 2022-06-14 09:50

Röstfondens pris för bästa examensarbete 2021

Vid Röstforum Riks årsmöte, som i år hölls vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 21-22 maj, delades tre priser ut för bästa examensarbete inom röstområdet. Det är Röstfonden som delar ut priset på 6000 kr.

För år 2021 delades priset mellan Linnéa Johansson för arbetet ”Förändring av grundtons- och formantfrekvenser hos transkvinnor: Effekt av feminiserande röstbehandling” och Hanna Tjärnkvist för arbetet ”Förändringar i transkvinnors röstkvalitet utifrån läckage, register och röststyrka efter feminiserande röstbehandling”.

Eftersom inget årsmöte kunde hållas 2021, på grund av Covid-19, delades även priset från 2020 ut i år. Det gick till Mathias Hall för arbetet ”Utvärdering av logopedisk behandling vid exercise-induced laryngeal obstruction (EILO)”. 

Grattis till de tre pristagarna.