Publicerad: 2020-12-17 09:09 | Uppdaterad: 2020-12-17 09:10

Rosaria Galanti tilldelas drogforskningspris för epidemiologisk forskning om tobak

Rosaria Galanti. Foto: Stefan Zimmerman

Rosaria Galanti, adjungerad professor vid institutionen för global folkhälsa, tilldelas CAN:s 2020 års drogforskningspris för kunskap om tobaksanvändningens hälsoeffekter och om varför man börjar eller slutar använda tobak.

CAN skriver att ”Professor Rosaria Galanti har genom sin forskning bidragit till betydelsefull epidemiologisk kunskap om tobaksanvändningens hälsoeffekter och om varför man börjar eller slutar använda tobak. Mycket framstående är även hennes utvärderingar av förebyggande insatser inom tobaksområdet.”

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är ett nationellt kompetenscentrum som sprider kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Kontakt

Rosaria Galanti Professor Emeritus/Emerita