Publicerad: 2014-02-27 19:00 | Uppdaterad: 2014-02-27 20:30

Rörliga ögonblicksbilder ger ny insikt om celldelning

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod för att sortera bilder av olika celler så att de efteråt kan spelas som en film. Genom att använda metoden visar de att celldelning påbörjas flera timmar innan en cell faktiskt delar sig, något som kan få betydelse för utveckling av cancerbehandling som motverkar celldelning.

Det är relativt väl utforskat hur celldelning fungerar, men exakt hur den startar har forskarna inte lika mycket kunskap om. Ett problem har varit att en av de bästa metoderna som använts för att studera hur celldelningen startar bara kan ge ögonblicksbilder av enskilda celler. I en artikel i tidskriften Molecular Cell presenterar nu forskare vid Karolinska Institutet något som kan vara en lösning på problemet. Den nya metod som de utvecklat, under ledning av Arne Lindqvist vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, gör det möjligt att sortera ögonblicksbilder av olika celler så att de kan spelas upp som en film.

– Det här gör att vi nu kan följa dynamiska förlopp i detalj och se hur lång tid olika moment tar. Vad vi då ser är att maskineriet som delar en cell startar så fort cellens DNA har kopierats, något som vi tror har stor betydelse för hur beslutet att en cell ska dela sig tas, säger Arne Lindqvist.

Vid cancer delar sig celler mer än de borde. Ju mer forskarna kan lära sig om mekanismen som gör att celler börjar dela sig, desto större är chansen att de kan hitta ett sätt att motverka denna celldelning i cancertumörer. Arbetet med den aktuella forskningen på Karolinska Institutet har finansierats av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Publikation

Assessing Kinetics from Fixed Cells Reveals Activation of the Mitotic Entry Network at the S/G2 Transition
Karen Akopyan, Helena Silva Cascales, Elvira Hukasova, Adrian T. Saurin, Erik Müllers, Himjyot Jaiswal, Danielle Hollman, Geert J.P.L. Kops, René H. Medema, and Arne Lindqvist
Molecular Cell, publishing in Volume: 53; Issue: 5, March 6, 2014, online 27 February 2014