Publicerad: 2021-11-25 09:59 | Uppdaterad: 2021-11-25 10:10

Rongrong Fan har tilldelats medel för anställning som forskare vid KI

Handshake
Photo: Photo by Cytonn Photography on Unsplash.

Fakultetsnämnden har den 18 november 2021 beslutat om medel inom Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för åtta anställningar som biträdande lektor, åtta anställningar som forskare samt åtta konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI.

Rongrong Fan, Institutionen för biovetenskaper och näringslära. Foto: Privat

Rongrong Fan, forskarassistent vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, är en av de kandidater som tilldelats medel för anställning som forskare vid KI, utvald bland 33 kvalificerade sökanden. Han får 1 miljon kronor per år under två år som ska användas till egen lön.

Kontakt

Rongrong Fan Senior Forskare