Publicerad: 2016-10-18 10:47 | Uppdaterad: 2016-10-21 19:26

Rolf Zetterström-stipendie 2016 till Lill Hultman

Lill Hultman. Foto: Jonas Borg

Stiftelsen Majblomman och Stiftelsen Solstickan delar årligen ut Rolf Zetterström-stipendiet. I år tilldelades det Lill Hultman, doktorand vid sektionen för socialt arbete.

Foto: Jonas Borg

Hon tilldelas stipendiet för sitt arbete med att fortsätta skildra vardagen med personlig assistans för yngre barn.

– Barnen berättar om sina upplevelser av att leva med personlig assistans, med fokus på kommunikation och samspel mellan barn och assistent. Studien kommer inkludera barn med tillgång till verbal kommunikation samt barn med alternativ kompletterande kommunikation, berättar Lill Hultman.

För andra gången så har också Majblomman uppmärksammat Lill Hultmans forskning med ett anslag för hennes pågående doktorandprojekt. Under Majblommans diplomeringsceremoni höll Hultman ett föredrag om sin forskning, och fick Majblommans diplom av Hennes Majestät Drottning Silvia, som i egenskap av stiftelsens högsta beskyddare delar ut diplom till personer och organisationer som har gjort en stor insats som främjar stiftelsens syfte.

Läs mer om diplomeringsceremonin här.

Lill Hultman tilldelas diplom av H.M. Drottning Silvia. Foto: Jonas Borg