Publicerad: 2009-10-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Rolf Luft Award till Lewis C. Cantley

[PRESSMEDDELANDE 2009-10-06 2009] års Rolf Luft Award tilldelas professor Lewis C. Cantley, Harvard Medical School, för hans upptäckt av enzymet fosfoinositid kinas, PI3-kinas. Upptäckten har gett ökad kunskap om orsakerna bakom diabetes och cancer.

Enzymet PI3-kinas är av stort medicinskt intresse genom sin roll i molekylära signalvägar som kan leda till cancer. Det har också visat sig ha betydelse för diabetesuppkomst genom sin påverkan på cellens förmåga att ta upp socker som svar på insulinstimulering.

Hör pristagaren berätta

Pristagaren håller en öppen föreläsning under rubriken "PI 3-Kinase and glucose metabolism".

Tid: Tisdag den 6 oktober klockan 16.30-17.30.

Plats: Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Rolf Luft Award delas ut till en framstående forskare aktiv inom endokrinologi, metabolism och diabetesforskning. Utmärkelsen består av medalj, diplom och pengar. I priskommittén vid Rolf Lufts forskningscenter för diabetes och endokrinologi/Diabetes Center ingår bland andra Per-Olof Berggren och Kerstin Brismar, professorer vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

För mer information, kontakta: