Publicerad: 2012-06-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Rökning öppnar dörren för systemiska inflammationssjukdomar

[PRESSINBJUDAN 2012-06-04] Det är sedan tidigare välkänt att rökning ökar risken att få hjärt-kärlsjukdomar, KOL och andra lungsjukdomar. Men nya rön visar att rökning också kraftigt ökar risken att få andra sjukdomar där inflammatoriska processer spelar en avgörande roll.

Dessa sjukdomar kallas för systemiska inflammationssjukdomar och exempel på sådana är reumatoid artrit, RA, multipel skleros, MS, och inflammatorisk muskelsjukdom, myosit. Nu samlas forskare för att diskutera de senaste rönen på konferensen, "The Lung - a pivotal player in systemic inflammatory diseases":

  • TID: 11-12 juni
  • PLATS: SAS Radisson, Frösundavik, Solna

Det anses nu belagt att vissa genetiska förutsättningar i kombination med rökningsrelaterade förändringar i lungorna innebär kraftigt ökad risk för denna typ av sjukdomar, som traditionellt behandlas inom neurologin eller reumatologin. Vid rökning kan proteinsammansättningen i lungorna förändras, något som kan innebära att proteinerna uppfattas som kroppsfrämmande. Det startar immunologiska kedjereaktioner, som leder till förändringar i och symtom från en rad andra organ i kroppen. Det gör rökningsrelaterade förändringar i lungorna till en avgörande faktor för vissa fall av RA, MS och myosit - folksjukdomar, som drabbar många människor varje år.

Denna nya kunskap innebär att specialister och forskare inom olika fält måste samarbeta - neurologer, reumatologer, genetiker och lungläkare. Därför arrangerar Karolinska Institutet ett symposium, där ny kunskap presenteras om den centrala roll som rökningsrelaterade förändringar i lungan kan spela vid utveckling av systemiska inflammationssjukdomar. Förhoppningen är att detta nya multidisciplinära grepp ska leda till fördjupade forskningsprojekt och på sikt nya behandlingsstrategier. Kanske ska tecken på inflammatorisk reaktion i lungorna behandlas på ett mycket tidigt stadium för att motverka utvecklingen av flera av våra stora folksjukdomar?

Symposiet arrangeras med stöd av bland andra Hjärt-Lungfonden och Vetenskapsrådet.

Ur programmet:

  • Epidemiology as a tool to understand interactions between lung exposures, genes and immune phenotypes. Lars Alfredsson, Karolinska Institutet.
  • T-cell responses in chronic inflammatory diseases related to smoking  a research approach. Jan Wahlström, Karolinska Institutet.
  • Early signs of inflammation in the lungs preceding onset of RA. Kristen Demourelle, Denver.
  • Therapeutic approaches to intersitial lung involvement in systemic inflammation. What has been done - what are we asking for? Robert Baughmann, Cincinnati.

För frågor, kontakta: