Publicerad: 2021-12-21 10:05 | Uppdaterad: 2021-12-21 10:06

Rodrigo Fernandez Gonzalo får 4,2 miljoner från Rymdstyrelsen

Rodrigo Fernandez Gonzalo vid Institutionen för laboratoriemedicin tilldelas ett 4-årigt karriärbidrag inom rymdforskning på 4,2 MSEK för att undersöka mekanismerna bakom förändringar i skelettmuskler och immunsystem under rymdfärd.

Foto på Rodrigo Fernandez Gonzalo, Institutionen för laboratoriemedicin
Rodrigo Fernandez Gonzalo, Avdelningen för klinisk fysiologi, Institutionen för laboratoriemedicin. Foto: Private

– Detta bidrag innebär att jag kommer att kunna fokusera 100% på min vetenskapliga passion, det vill säga hur rymdfärder påverkar människokroppen. Tack vare detta stöd kommer jag att kunna använda olika modeller (människo-, möss- och cellstudier) för att förstå mekanismerna för rymdinducerade förändringar och sedan utforma strategier för att göra långsiktiga rymdfärder säkrare för människor”, säger Rodrigo Fernandez Gonzalo.

Projektet

Projektet är inriktat på att undersöka några av mekanismerna bakom de förändringar på skelettmuskulaturen och immunsystemet som orsakas av rymdmiljön (brist på gravitation, strålning och stress). Rodrigo kommer också att utvärdera olika motåtgärder för att minska de negativa konsekvenserna av långvariga rymdfärder på människokroppen. Detta är ett nyckeluppdrag för alla rymdorganisationer som förbereder sig för resor till Mars och månen.