Publicerad: 2015-02-03 09:41 | Uppdaterad: 2015-02-03 09:44

Robert Karlsson tilldelas "EAU Best Paper on Clinical Research 2015"

European Association of Urology (EUA) har valt artikeln "A population-based assessment of germline HOXB13 G84E mutation and prostate cancer risk" till årets bästa artikel inom klinisk forskning. Försteförfattare Robert Karlsson kommer att få mottaga priset vid den 30:e Årliga EAU-kongressen i Madrid i mars 2015.