Publicerad: 2015-10-14 14:04 | Uppdaterad: 2024-03-04 14:09

Riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd

Schizofreni och andra former av psykos orsakar både stort mänskligt lidande och stora vårdkostnader. Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi vid institutionen för folkhälsovetenskap, kartlägger riskfaktorer för att förstå dessa sjukdomar bättre och som grund för bättre vård och förebyggande arbete i framtiden.

Professor Christina Dalman. Foto: Stefan Zimmerman

Christina Dalman forskar om riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd, framför allt schizofreni och autism.

– I min avhandling 1993 studerade jag kopplingen mellan schizofreni och komplikationer under graviditeten, till exempel låg födelsevikt. Sedan har jag fortsatt med att successivt inkludera fler faktorer, säger hon.

Genom att kombinera blodprov från gravida kvinnor och nyfödda barn med registerdata från många olika håll har Dalman med åren fått en allt bättre bild av vad som ökar risken för schizofreni. Dit hör biologiska faktorer som komplikationer under graviditet och förlossning, infektion och inflammation tidigt i livet samt hög ålder på pappan, men också socioekonomiska faktorer som utsatthet, allvarliga livshändelser såsom dödsfall i familjen, migration, uppväxt i ett storstadsområde samt bruk av cannabis.

Bredda forskningen

– Nästa steg för oss är att förstå hur dessa faktorer verkar, säger Christina Dalman. Vi har inlett samarbete med genetiker och epigenetiker i USA och Storbritannien. Jag har också medlemmar i min forskargrupp som börjat studera kopplingen till andra typer av faktorer, som näringsämnen och vissa hormoner.

Själv går Dalman vidare genom att bredda forskningen till att omfatta andra diagnoser än schizofreni.

– Tillstånd som schizofreni och autism är uppenbart besläktade med varandra, och när vi nu undersöker riskfaktorerna för autismspektrum framträder en bild som påminner mycket om det vi sett för schizofreni. Vi kommer också att titta på riskfaktorer för bipolaritet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2015

Se en film