Publicerad: 2008-05-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Risker med för mycket vatten vid maratonsport

Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus presenterar i senaste numret av Läkartidningen nya rön när det gäller bruket att dricka rikligt med vatten i samband med idrottsutövning. Enligt forskarna är det en missuppfattning att det alltid är bra att dricka mycket vatten.

I en vetenskaplig artikel redogör de för två fall av hyponatremi (underskott av natrium) med allvarlig påverkan av centrala nervsystemet i samband med ett maratonspinningpass. I båda fallen fick patienten vårdas på intensivvårdsavdelning.

- Maratonsporter utövas av allt fler, inte bara elitidrottare, och det finns en utbredd uppfattning att det är hälsosamt att dricka rikligt i samband med sport. Men så är det alltså inte, man ska dricka lagom mycket vatten, säger Elisabeth Lichtenstein, en av forskarna bakom studien.

Artikelförfattarna varnar för att följden om man dricker för mycket vatten kan bli en rubbning i vätskebalansen och hyponatremi, alltså vattenförgiftning. Det bästa är istället att lita på kroppens eget varningssystem och dricka vatten när man blir törstig.

Publikation

Elisabeth Lorraine-Lichtenstein, Johanna Albert, Hans Hjelmqvist

Vatten är ett farligt gift; Två fall av hyponatremi i samband med maratonsport och stort vätskeintag

Läkartidningen 27 maj 2008.

För frågor, kontakta: