Publicerad: 2016-06-20 15:48 | Uppdaterad: 2016-06-20 15:52

Riktlinjer för rapportering inom nutritionsepidemiologi

Professor Agneta Åkesson, IMM har deltagit i en arbetsgrupp som tagit fram reporting guidelines för nutritionsepidemiologi (STROBE-nut). STROBE står för “Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology” och tillägget “nut” visar att det handlar om nutritionsepidemiologi .

Dessa guidelines publiceras nu i PLoS Medicine,