Publicerad: 2017-03-10 15:29 | Uppdaterad: 2017-03-10 15:45

Review i Seminars in Cancer Biology

Forskare vid OnkPat tillsammans med italienska forskare beskriver i en översiktsartikel kunskapsläget om den sura miljön i tumörer och hur detta påverkar tumörtillväxt och effektivitet av behandling.

Miljön i tumörvävnad karakteriseras av ett lågt pH. Förutom att detta bidrar till sjukdomsutvecklingen och tillväxten av tumören så kan det låga pHt även negativt påverka känsligheten hos tumören för behandling och ge upphov till läkemedelsresistens. Den sura miljön i tumören tros skapa en kemisk barriär som minskar effekten av många cancerläkemedel. Tillsammans med sina kollegor ger Angelo De Milito, docent vid institutionen för onkologi-patologi en översikt över kunskapsläget inom detta område.

Publikation

Therapeutic implications of tumor interstitial acidification
Iryna Kolosenko, Sofia Avnet, Nicola Baldini, Jenny Viklund, Angelo De Milito
Seminars in Cancer Biology, online 7 February 2017, doi: 10.1016/j.semcancer.2017.01.008