Publicerad: 2014-09-22 13:36 | Uppdaterad: 2016-09-16 14:23

Resvaneundersökning på KI, KTH och Stockholms universitet

Just nu genomförs en resvaneundersökning på Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. I genomsnitt får var fjärde student eller anställd vid de tre lärosätena undersökningen, men andelen utvalda varierar mellan lärosätena.

Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för arbetet med att tydliggöra behoven av förbättrad kollektivtrafik och cykel- och gångvägar till, från och mellan de tre Stockholmsuniversiteten. Är du en av de utvalda har du fått ett e-postmeddelande med en länk till undersökningen.

– Genom att ägna 10 minuter åt att fylla i webbenkäten bidrar alla som svarar på sikt till bättre kommunikationer, något som gynnar såväl studenter som anställda och samarbetet mellan universiteten. Vi hoppas förstås på en hög svarsfrekvens, säger professor Stefan Nordlund, Stockholms universitet, som är ordförande i projektgruppen.

Undersökningen pågår mellan 22 september och 20 oktober. Resultatet presenteras för styrgruppen i slutet av november och redovisas därefter på universitetens hemsidor.