Publicerad: 2014-05-27 15:49 | Uppdaterad: 2014-05-27 15:49

Resvaneundersökning är igång

Just nu genomförs en resvaneundersökning bland anställda och studenter på KI, KTH och Stockholms Universitet. Den ska ge underlag för planeringen av kollektivtrafik och cykel- gångvägar till och mellan universiteten.

Ge gärna dina nuvarande och kommande studentkollegor och arbetskamrater en möjlighet att få bättre kommunikationer genom att fylla i webbenkäten, det tar cirka 10 minuter. Om du blivit utvald att deltaga i denna undersökning, har du fått ett e-postmeddelande med en länk till undersökningen.

Beställare av undersökningen är styrgruppen för stärkt samband mellan SU, KTH och KI.