Publicerad: 2022-09-26 14:57 | Uppdaterad: 2022-09-26 14:59

Resultat av brandövningen i ANA Futura i juni

Den 20 juni 2022 genomfördes en brandövning på Alfred Nobels Allé 8. Varje våningsplan hade utsedda observatörer som noga följde hur personalen agerade vid utrymningen. Övningen är nu summerad med resultat och föreslagna åtgärder i ANA Futura.

Insats- och evakueringsvägar

Det första larmet aktiverades i ett BSL2-labbområde på våning 7 (i en brandcell). Två minuter senare aktiverades ett fullt larm för hela ANA 8-huset av Akademiska Hus.

 • Generellt bra respons och evakuering.
 • Evakueringen försenades med cirka 3-4 minuter på grund av att huvudutgångarna medvetet hade blockerats och personalen var tvungna att hitta alternativa utvägar.
 • Väldigt få kollade på kartan efter närmaste nödutgångar, de flesta följde bara efter andra.
 • Endast 3 personer tog ansvar att agera utrymningsledare (dvs bära gula västar) och leda evakueringen (vi har 16 stationer med brandinformation i ANA Futura).
 • Många hittade nödutgångarna i slutet av korridorerna (norra och södra hörnen) men använde inte närmaste nödutgång på våning 4.

Samlingsplatsen

 • En del av personalen stannade till en början vid huvudentrén till ANA 8 innan de följde efter andra till samlingsplatsen.
 • Många stannade inte vid gräsytan (samlingsplatsen), utan vid sidan av vägen.
 • Svårt att höra informationen från övningsledaren.
 • Endast ett fåtal personer agerade utrymningsledare (dvs bar gula västar).
 • Många följde bara efter andra människor.

Tekniska observationer

 • Bra hörbarhet i alla labb och korridorer (67-89 dB).
 • Låg hörbarhet i vissa WC-områden (inte reglerat av Arbetsmiljöverket).
 • Alla branddörrar var i funktion och stängdes som de skulle.
 • Speed-gates öppnades automatiskt under utrymningslarmet, som förväntat.
 • Hissar var inte i drift, som förväntat.

Föreslagna åtgärder

 • Förbättra kunskapen om alla nödutgångar i byggnaden.
   
 • Öka tryggheten i att fler anställda tar på sig gula västarna och fungerar som utrymningsledare. Ju fler som bär västar, desto lättare blir det för alla evakueringsledare att agera.
   
 • Öka kunskapen om att samlingsplatsen ligger på gräsytan mittemot ANA 10, inte på sidovägen vilket kan orsaka problem för trafik och förbipasserande personer.
   
 • En megafon bör vara tillgänglig för att säkerställa hörbarheten av informationen som ges av ledare/ansvariga personer.