Publicerad: 2023-09-26 22:34 | Uppdaterad: 2023-09-27 17:09

Resebidrag för samarbete med the University of Tokyo

För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the University of Tokyo utlyser KIs internationaliseringsnämnd resebidrag för labbesök för doktorander.

För mer information se den engelska sidan. 

Lotta Lundqvist

Internationell koordinator

Kontakt

Lotta Lundqvist Internationell koordinator