Publicerad: 2019-11-01 16:07 | Uppdaterad: 2019-11-01 17:02

Research Fellow Lena Rosenberg har hållit en föreläsning i riksdagen

Den 11 oktober blev Lena inbjuden till riksdagen vid konferensen "Technologies in care for older people" som hölls av European Parliamentary Technology Assessment (EPTA).

SFO-V Fellow Lena Rosenberg i riksdagen.
SFO-V Fellow Lena Rosenberg i riksdagen.

Hennes anförande hade titeln: “Assumptions on technology use in the intersection of care services and everyday life of older people”, och det lyfte nödvändigheten i att utveckla tekniklösningar integrerat i äldreomsorgen tillsammans med de som berörs.

Se programmet för mer information om konferensen: