Publicerad: 2008-11-12 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Replik till debattartikel i SVD 12 november

I en debattartikel i SvD onsdag den 12 november skriver representanter för tre doktorandorganisationer att KI tillåter så kallade skuggdoktorander. I debattartikeln hänvisas till en granskning av doktorandernas situation som Högskoleverket offentliggjorde i somras.

För KIs ledning är det självklart att vi ska erbjuda en god arbets- och studiemiljö och en rimlig försörjningsnivå för våra forskarstuderande. Det är naturligtvis helt oacceptabelt om blivande doktorander utnyttjas eller undanhålls rättigheter på något sätt.

Karolinska Institutet har de senaste åren vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra just antagningssystemet för doktorander, som idag är mer strukturerat och transparent. Tiden innan antagning regleras också på ett annat sätt genom att institutionen anordnar forskningsförberedande kurser, något som Högskoleverket tillåter och som är till nytta för både den blivande doktoranden och handledaren. Tidslängden för sådana kurser har ifrågasatts, där KI i dag tillåter ett år medan Högskoleverket har rekommenderat sex månader. Vi arbetar kontinuerligt i Styrelsen för forskarutbildning för att utveckla våra rutiner så att forskarutbildningen ska ha god kvalitet och doktoranderna ska kunna bedriva sin utbildning under trygga och stimulerande former.