Publicerad: 2024-03-19 14:39 | Uppdaterad: 2024-03-20 22:01

Relationsbyggande och framtidsfrågor i fokus när universitetsledningen nu besökt hälften av KI:s institutioner

Under vårterminen besöker universitetsledningen KI:s institutioner för att fördjupa sig i de olika verksamheterna och för att stärka den interna dialogen. Nu i mitten av mars har hälften av institutionerna gästats.

Universitetsledningen tillsammans med chefer på NVS
Universitetsledningen tillsammans med ledning och medarbetare på CNS. Foto: Ann Hagerborn

Under perioden januari till mitten av mars har institutionerna KI DS, LIME, KI SöS, Clintec, FyFa, Neuro, MTC, MMK, CNS, GPH och MedS tagit emot rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström på sina hemmaplaner. 

Institutionernas verksamhet har stått i fokus, tillsammans med diskussion om hur vi ska jobba framåt och stärka dialog och samarbete. KI:s nio strategiska fokusområden är också centrala och utgör en förutsättning för att nå målen i Strategi 2030.  

– Det är enormt värdefullt att få tillfälle att fördjupa sig i respektive institutions verksamhet, diskutera styrkor och utmaningar och dela tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla KI ytterligare, säger rektor Annika Östman Wernerson.

– Jag är djupt imponerad av den verksamhet som bedrivs, och det stora engagemang som genomsyrat träffarna med institutionerna, tillägger prorektor Martin Bergö.

Universitetsledning besöker GPH
Universitetsledningen i en triageövning på GPH. Foto: Therese Husén

Fördjupade diskussioner och lärorika övningar

Besöken har bestått av en inledande del som haft liknande struktur vid alla träffar, följt av en del som institutionerna själva disponerat fritt. Utöver fördjupade diskussioner om institutionernas frågor har universitetsledningen bland annat fått möjlighet att lyssna till posterpresentationer, göra rundvandringar och delta i praktiska övningar.

Vid institutionen för global folkhälsa fick universitetsledningen till exempel göra en triageövning. Övningen är en så kallad traumasimulering, ett sorts rollspel där man utgår från verkliga förutsättningar och tilldelas specifika roller för att tillsammans hantera en fingerad situation. 

– Det var roligt att kunna ge exempel på vår verksamhet från region till global nivå samt att presentera hur GPH kan bidra till KI:s strategi 2030, säger Marie Hasselberg, prefekt på GPH.

Institutionsledningen på FyFa berättar om sin verksamhet
Sophie Erhardt, prefekt på FyFa, berättar om verksamheten. Foto: Anna Broberg

Ämnen som varit återkommande vid mötena är bland annat kompetensförsörjning, ekonomiska förutsättningar och samverkan med regionen och sjukhusen. Besöken har varit mycket uppskattade från bägge håll, även om mer tid till fördjupade diskussioner ofta önskats. 

– För oss på institutionen för fysiologi och farmakologi, FyFa, var besöket ett fint tillfälle att få lyfta och diskutera både institutionsinterna frågor och frågor som rör KI i stort. Vi fick också tillfälle att berätta om den utvecklingsresa vi nu är på, samt om vårt 75-årsjubileum i år. Vi uppskattade ledningens intresserade frågor och diskussioner, och vi ser fram emot ett bra samarbete framöver, säger Sophie Erhardt, prefekt på FyFa.

Fler institutionsmöten följer

Under andra halvan av mars besöker universitetsledningen KBH, MEB, OnkPat och MBB. I april är det dags för KM, LabMed och NVS och i maj IMM, DentMed, CMB samt MedH.

– Nu ser vi fram mot att besöka fler institutioner. När samtliga besök har genomförts kommer utfallet av diskussionerna sammanställas och analyseras och återkoppling och fortsatt dialog sker på olika sätt, inte minst via våra ordinarie mötesforum med dekaner, prefekter och administrativa chefer, avslutar Annika Östman Wernerson.