Publicerad: 2016-02-04 18:12 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:24

Rektors kommentar till styrelsens beslut

Vid ett extrainsatt sammanträde har Karolinska Instituets styrelse – konsistoriet – i dag fattat ett antal beslut i ärendet kring forskaren Paolo Macchiarini. Rektor Anders Hamsten kommenterar här dessa beslut.

– Jag är glad för det tydliga stöd som konsistoriet ger mig. Jag tänker fortsätta som rektor för Karolinska Institutet med full kraft och energi, och jag tänker ta det ansvar som åligger mig i den här situationen på bästa möjliga sätt, säger Anders Hamsten.

– De beslut som konsistoriet fattat ligger helt i linje med vad jag själv anser behöver göras nu.

Anders Hamsten har inga ytterligare kommentarer.

Läs också: Konsistoriet tillsätter extern granskning