Publicerad: 2020-03-02 11:59 | Uppdaterad: 2020-03-04 11:46

Rektor: Vi följer noggrant utvecklingen kring coronaviruset

Spridningen av det nya coronaviruset leder till många frågor. Karolinska Institutet har sedan mer än en månad informerat medarbetare och studenter internt via Medarbetarportalen och informationen uppdateras kontinuerligt i takt med att kunskapsläget förändras.  Det handlar bland annat om rekommendationer gällande resor.

Portrait of Ole Petter Ottersen
Rektor Ole Petter Ottersen.

– Medarbetarnas och studenternas hälsa, välmående och säkerhet har alltid högsta prioritet, säger rektor Ole Petter Ottersen. För Karolinska Institutets del innebär det pågående utbrottet ökad vaksamhet och en del skärpta rekommendationer kring främst resande, men huvudprincipen är att universitetets verksamhet ska fortsätta som normalt.

Sedan mer än en månad har KI:s ledning publicerat särskild information om det nya coronaviruset, riktad till universitetets medarbetare och studenter. 

– Vi insåg tidigt att det här utbrottet kommer att leda till frågor och oro bland medarbetare och studenter och därför har vi varit måna om att så tidigt som möjligt gå ut med en samlad information om fakta, råd och rekommendationer. Både på vår interna webb Medarbetarportalen, men också via vår externa webbplats och i utskick till chefer och utbildningsansvariga, säger rektor Ole Petter Ottersen.

Följer utvecklingen noggrant

Portrait webb Anna Maria Böök
Kommunikationsdirektör Anna Maria Böök.

Universitetsledningens krisledningsgrupp samlas regelbundet och följer utvecklingen noggrant – även på helger och utanför kontorstid. Informationen till organisationen har uppdaterats ett flertal gånger, i takt med att kunskapsläget förändrats och smittspridningen intensifierats.

– I sådana här situationer är det mycket viktigt med snabba och kontinuerliga uppdateringar av informationen – men också att uppmärksamma att denna information finns publicerad – och var. KI är ett stort universitet och det är en utmaning att nå ut till alla, men vi arbetar brett med alla de informationskanaler vi har tillgång till, inklusive rektors blogg, sociala medier och de digitala skärmar som finns i våra lokaler, säger Anna Maria Böök, kommunikationsdirektör. 

Hon betonar att det är viktigt att medarbetare och studenter aktivt söker upp information som ligger på KI:s webbplats. Det finns länk via startsidorna både på externa webben och på Medarbetarportalen. 

Särskild expertgrupp etablerad

I torsdags beslutade rektor Ole Petter Ottersen att etablera en särskild expertgrupp, covid-19-gruppen – som består av åtta forskare från KI med olika sakkunskap relaterat till epidemier och infektionssjukdomar.

– Det är ju en av de stora fördelarna med att KI är ett världsledande medicinskt universitet – vi har omedelbar närhet till ytterst kvalificerad kunskap eftersom den finns internt. Syftet med gruppen är att den ska finnas som ett stöd för universitetsledningen, men också att den ska kunna finnas till hands som en resurs för det omgivande samhället, säger Ole Petter Ottersen.

Gruppen, som leds av professor Jan Albert, hade sitt första möte i fredags. 

Ömsesidig respekt

Rektor Ole Petter Ottersen vill uppmärksamma en viktig aspekt som handlar om värderingar, bemötande och den interna kulturen.

– Förutom de allmänna rekommendationer som finns för att förhindra smittspridning, så vill jag betona vikten av att vi fortsätter behandla varandra med respekt, vänlighet och är öppna, tillitsfulla och hjälpsamma. I tider av hög belastning, oro och kanske också rädsla, är det lätt att det sprids osanna rykten och uppgifter som bara är baserade på hörsägen. Jag vill verkligen uppmana alla medarbetare och studenter här på KI att stå upp för det universitetet ska stå för i all vår verksamhet: kunskap, respekt, öppenhet, god etik och en självklar inställning att vi kan och ska medverka till att försöka hantera problem och utmaningar på bästa sätt och att vi ska bidra till att hitta lösningar, säger Ole Petter Ottersen.