Publicerad: 2020-09-30 10:22 | Uppdaterad: 2020-09-30 10:28

Rektor på besök

KI:s rektor Ole Petter Ottersen och universitetsdirektören Katarina Bjelke besökte NVS under en solig hösttimme torsdagen den 17 september.

Rektor och universitetsdirektör på besök på NVS den 17 september 2020.
Rektorsbesök på NVS. Fr.v: Carin Ullman, administrativ chef, Ann-Helen Patomella, sektionschef arbetsterapi, Maria Staiger, HR-ansvarig, Malin Nygren-Bonnier, sektionschef fysioterapi, Helena Karlström, sektionschef neurogeriatrik, Johan Fritzell, sektionschef ARC, Carolina Graff, temaprefekt Tema Åldrande, Helena Salminen, sektionschef allmänmedicin och primärvård, Ann Langius, sektionschef omvårdnad, Eric Asaba, bitr/stf prefekt, Eric Westman, sektionschef klinisk geriatrik och bitr/stf prefekt, Maria Eriksdotter, dekan KI Syd, Maria Ankarcrona, prefekt, Katarina Bjelke, universitetsdirektör och Ole Petter Ottersen, rektor. Foto: Petra Helkala

Det var en del av deras rundtur de nu genomfört bland KI Syd:s alla institutioner. Även KI Syd:s dekan Maria Eriksdotter närvarade.

De fick en övergripande genomgång av vår prefekt Maria Ankarcrona om NVS:s uppdrag inom utbildning och forskning samt de utmaningar vi har framför oss. Därefter blev det många intressanta diskussioner, som kunde ha fortsatt länge om inte tiden hade satt stopp.

Rektor var mycket imponerad av vår framgångsrika forskning samtidigt som han ser institutionen som en motor i KI:s utbildning.

Maria Ankarcrona berättar om vår institution NVS för rektor och universitetsdirektör. Foto: Petra Helkala
KI Syd:s dekan Maria Eriksdotter, rektor Ole Petter Ottersen och universitetsdirektör Katarina Bjelke. Foto: Petra Helkala