Publicerad: 2015-10-26 10:37 | Uppdaterad: 2015-10-26 10:39

REKRYTERING: Professor i molekylär toxikologi

Forskningen rörande toxisk cellskada och celldöd har under senare år utvecklats särskilt snabbt och ett flertal olika former av celldöd har karakteriserats. Signalvägar av betydelse för balansen mellan celldöd och cellöverlevnad har kartlagts. Produktionen av, och försvar mot, syreradikaler är betydelsefullt. Toxisk skada kan stimulera cellproliferation snarare än celldöd och maligna celler, med mutationer eller felreglerade signalvägar, visar ofta resistens mot celldöd. Ökad kunskap om de mekanismer som aktiveras vid cellskada och celldöd är därför viktig för att bättre förstå toxiska effekter på celler och vävnader, och nu söker vi en ny professor inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifter
Sökande ska leda en forskargrupp och bedriva högkvalitativ forskning inom ämnesområdet molekylär toxikologi med inriktning mot cellskada och celldöd, samt handleda doktorander och juniora forskare. I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Innehavaren förväntas även aktivt bidra till IMM:s övriga verksamhet och till en stark akademisk miljö genom samarbeten, seminarier och annan vetenskaplig interaktion.

Ansökningsförfarande och ytterligare information