Publicerad: 2021-09-28 15:27 | Uppdaterad: 2021-09-28 15:27

Rekordmånga sökande till magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

Förelsäningssal med studenter som bär ansiktsmask.
Foto: Erik Flyg

I september 2021 börjar tredje omgången av magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen, som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, syftar till att ge fördjupade kunskaper om demens kopplat till de båda professionerna. Årets omgång har sett nästan en fördubbling i antalet anmälda, från 11 till över 20.

Läs mer i artikeln som innehåller intervjuer med kursansvariga Anna-Karin Welmer, sektionen för fysioterapi och Anna Brorsson, sektionen för arbetsterapi.

"Rekordmånga sökande till magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter"