Publicerad: 2020-10-12 15:26 | Uppdaterad: 2024-03-21 15:32

Rehabilitering på patientens villkor

Susanne Guidetti utvecklar metoder för att rehabilitera personer som har fått en stroke samt stödja äldre. Hennes interventioner baseras på personcentrering, digitalt stöd och aktivitet där personens egna prioriteringar är det centrala.

Susanne Guidetti på en cykel iklädd hjälm.
Professor Susanne Guidetti. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– I min forskning har jag framför allt studerat rehabiliteringsprocessen efter stroke. Inledningsvis handlade det om att beskriva hur processen såg ut och undersöka vilka insatser som var effektiva, eftersom arbetsterapi är en relativt ung akademisk disciplin och det i många fall saknades evidens för de olika insatserna. Idag arbetar jag framför allt med att utveckla och utvärdera nya komplexa interventioner – dels för rehabilitering av personer som har haft en stroke, dels preventiva insatser för att stödja äldre personer i ett hälsosamt åldrande.

Berätta om metoderna ni utvecklar.

– Grunden i den intervention som vi utvecklat för strokerehabilitering, kallad F@ce, är att låta patienternas prioriteringar styra – vad de vill och behöver göra i sin vardag. Det är väldigt olika för olika människor. En viktig del är att använda digitala lösningar, där vi har prövat att skicka påminnelse med sms varje morgon till deltagarna om deras mål, för att sedan utvärdera varje kväll. Vår pilotstudie i Uganda gav mycket lovande resultat och jag ser fram emot att utvärdera detta i både Sverige och Uganda med en randomiserad kontrollerad studie.

– Även i interventionerna för hälsosamt åldrande är tät uppföljning med teknikstöd en viktig del. I ett samarbete med forskare från Spanien och Polen kombinerar vi fysiska övningar som de äldre gör i bostaden med sensorer som mäter deras resultat samt frågeformulär. Syftet är att vården snabbt ska kunna upptäcka och agera stödjande när det sker en försämring för den äldre.

Vad hoppas du på lång sikt?

– Att bidra till en bättre rehabiliteringsprocess som leder till att människor i större utsträckning får bibehålla sina vardagsliv och delta i de aktiviteter som är viktiga för dem – i Sverige och globalt. För stora delar av befolkningen i låginkomstländer är rehabilitering idag i stort sett obefintlig. Jag hoppas att vi kan vara med och förändra det.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Om Susanne Guidetti

Professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Susanne Guidetti är född 1962 och uppvuxen i Rimbo. Hon utbildade sig till arbetsterapeut vid Hälsohögskolan, Stockholm, med examen 1986. 1987-2012 arbetade hon som arbetsterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset. I hennes tjänst ingick en betydande andel kliniska utvecklingsprojekt och forskning.

Guidetti disputerade vid KI 2008. Sedan 2012 är hon anställd vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS samt gruppledare för forskargruppen HELD. Hon är sedan 2018 programansvarig för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap. 2019 blev hon docent.

Susanne Guidetti har anställts som professor i arbetsterapi vid Karolinska institutet från 1 februari 2020.

Se en film