Publicerad: 2023-05-22 14:39 | Uppdaterad: 2023-05-22 15:18

”Reglerna för forskare ska ses över” Utbildningsminister Mats Persson, debattartikel, Svenska Dagbladet, den 17 maj 2023.

Utdrag ur debattartikel: "Regeringen aviserar nu en utredning av systemet för etikprövning av forskning. Det är dags att vi tar itu med bristerna som den förra regeringen inte åtgärdade. Däribland risken för åtalsanmälan som i värsta fall skrämmer forskare från att bedriva forskning. Avsikten med översynen är att svenska forskare ska få mer tid till forskning och en större akademisk frihet."

Vill du prenumerera på KI:s omvärldsrapport?

Mejla omvarld@ki.se och be att få läggas till på mejllistan.