Publicerad: 2009-01-07 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Reglering av blodkärl möjligt vapen mot fetma

[PRESSMEDDELANDE 2009-01-07] Möss som utsätts för kyla får fler blodkärl i fettvävnaden och en snabbare nedbrytning av kroppsfett, visar en studie från Karolinska Institutet. Forskarna hoppas nu kunna lära sig styra blodkärlstillväxten hos människor för att motverka fetma och diabetes.

Fettcellers tillväxt och ämnesomsättning är beroende av syre och näringsämnen som tillförs genom blodet. Ett möjligt sätt att reglera kroppens fettmängd, till exempel för att motverka fetma, kan därför vara att påverka tillväxten av blodkärl i fettvävnaden.

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har nu visat att det hos möss som utsätts för låga temperaturer sker snabb utveckling av blodkärl i fettvävnaden. Blodkärlstillväxten följs i sin tur av en omvandling av fettvävnaden, från vitt fett till så kallat brunt fett. Det bruna fettet har en högre metabolisk aktivitet och bryts ned snabbare än det vita fettet.

- Det är första gången det visas att blodkärlstillväxt påverkar ämnesomsättningen i fettvävnad, snarare än tvärtom. Om vi lär oss att reglera blodkärlstillväxten hos människor skulle det öppna nya möjligheter att behandla fetma och metaboliska sjukdomar som diabetes, säger professor Yihai Cao som har lett studien.

Brunt fett alstrar värme när det bryts ned och finns framförallt hos djur som sover vintersömn. Hos människor finns brunt fett hos nyfödda, men forskarna tror att det genom reglering av blodkärlstillväxt kan vara möjligt att främja omvandling av vitt fett till brunt fett även hos vuxna människor.

Publikation:

Yuan Xue, Natasa Petrovic, Renhai Cao, Ola Larsson, Sharon Lim, Shaohua Chen, Helena M Feldmann, Zicai Liang, Zhengping Zhu, Jan Nedergaard, Barbara Cannon, Yihai Cao

Cold triggers VEGF-dependent but hypoxia-independent angiogenesis in adipose tissues and anti-VEGF agents modulate adipose tissue metabolism

Cell Metabolism, 6 januari 2009

För mer information, kontakta: