Publicerad: 2013-04-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Registerforskning - utmaning med stora möjligheter

[PRESSINBJUDAN 2013-04-10] Forskning med hjälp av registerdata har stora möjligheter att bidra till bättre sjukvård och hälsa. Sverige har unika möjligheter men resurserna är fortfarande underutnyttjade och det finns metod- och finansieringsproblem som behöver åtgärdas.

Stora databaser i form av befolknings-, patient- och kvalitetsregister i vården har i Sverige i princip blivit synonymt med begreppet "guldgruvor för forskning". Men det behövs kunskap, metoder, pengar och inte minst tålamod för att gräva fram guldet.

- Man ska inte underskatta komplexiteten i registerbaserad forskning. Det finns en naivitet där de som inte är vana att arbeta med registerdata tror att man lätt kan plussa ihop två register och få fram nya forskningsresultat. Men det kräver kunskap om registren och varenda variabel som ska användas samt betydande epidemiologisk och biostatistisk kompetens, säger Jesper Lagergren, professor vid enheten för övre gastrointestinal forskning vid Karolinska Institutet som arrangerar konferensen och bedriver egen registerbaserad forskning.

Konferensen är uppbyggd i tre delar, där den första delen handlar om möjligheter och begränsningar med registerforskning. Den andra delen av konferensen tar upp finansiering av registerbaserad forskning idag och i framtiden. Flera stora finansiärer och regeringens representanter kommer att delta i den diskussionen.

- Det finns en risk att man tror att registerforskning är enkel och gratis, men det är en mödosam och tidsödande process att bedriva forskning på registerdata på hög vetenskaplig nivå.

Konferensen avslutas med en del som beskriver de enorma hälsovinster som finns att göra med hjälp av svensk registerbaserad forskning. I ett internationellt perspektiv har Sverige ett stort försprång.

- Det förvånar våra utländska kollegor att vi inte utnyttjar våra register mer. Sverige är unikt för att vi har så kompletta och bra register sedan långt tillbaka i tiden.

Journalister är välkomna till konferensen "Registry-based research in Sweden - past, present and future"

Tid och plats: Torsdag 25 april, 2013, kl. 9:00 -17:00, i Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

För frågor, kontakta: