Publicerad: 2016-04-21 14:23 | Uppdaterad: 2016-04-21 14:44

Regeringsbeslut om ny styrelse för KI

Regeringen har idag fattat beslut om de ledamöter av KI:s styrelse, konsistoriet, som utses av regeringen. Beslutet följer det förslag som tidigare lämnats av den nomineringsgrupp som består av landshövding Christ Heister, tidigare universitetskansler Lars Haikola och en studentrepresentant.

Den 1 maj ska en ny styrelse vara på plats. Förutom de ledamöter som utses av regeringen består konsistoriet av rektor, prorektor och universitetsdirektör, tre lärarrepresentanter som utses av fakulteten, tre studentrepresentanter som utses av studentkårerna och tre personalföreträdare från KI.

Nya ledamöter som utsetts av regeringen:

Förre statsrådet Lars Leijonborg, ordförande
Professor Susana Borrás
Förra rektorn Lisa Sennerby Forsse
Verkställande direktören Sofia Heidenberg
Justitierådet Marianne Lundius
F.d verkställande direktören Jonas Milton
Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl
Civilekonomen Charlotte Strömberg

Ledamöter som nu lämnar konsistoriet:

Annika Andersson
Dan Andersson
Anders Blanck
Eskil Franck

Pressmeddelande från regeringen

Läs mer om konsistoriet