Publicerad: 2015-02-26 14:13 | Uppdaterad: 2015-03-02 12:29

Regeringsbeslut om att kvarlevor ska återlämnas

I dag fattade regeringen beslut om återlämning av kvarlevor som finns på Karolinska Institutet, och som begärts tillbaka av Nya Zeeland och Franska Polynesien. Det gäller tre kranier som nu ska återlämnas till Nya Zeeland och sju som ska åter till Franska Polynesien.

När beslutet nu är fattat av regeringen kan KI underrätta mottagarna och ge dem beskedet att skallarna ska återlämnas. KI ställer då också frågan hur man i mottagarländerna vill att återlämningen ska ske.

Olof Ljungström_webb– Sedan anpassar vi oss efter det, säger Olof Ljungström på enheten för medicinens historia och kulturarv vid KI.

Under 2014 har Karolinska Institutet berett ärendet om återlämning av mänskliga kvarlevor till Nya Zeeland.

KI har också haft som mål att få en överblick över den del av lärosätets samling som rör utom-europeiskt material, särskilt urbefolkningar, utöver de Nya Zeeländska individerna.

Av drygt 300 utomeuropeiska individer finns tre stora samlingar från Fornegypten, Peru före européernas ankomst och sibirisk bronsålder, samt ett hundratal kranier av blandat ursprung.

För dessa kvarlevor finns i dag ingen begäran om återlämning.

I kraniesamlingen finns också cirka 250 svenska individer. Övriga cirka 200 kvarlevor kommer från resten av Europa.

Mer om ärendet på KI Nyheter

”Återlämning av mänskliga kvarlevor till Nya Zeeland”

”Retzius laddad fråga för KI”

Läs mer om dagens beslut i ett pressmeddelande från regeringen.