Publicerad: 2008-08-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Regeringen satsar på medicinsk forskning

De största ökningarna i den kommande budgetpropositionen går till forskning inom medicin, teknik och klimat.

- Det är klart glädjande att regeringen faktiskt gör en stor satsning på forskning och innovation. Trots att denna satsning inte når upp till 1 procent av BNP har Lars Leijonborg ändå lyckats få alliansregeringen att genomföra en unik satsning på akademisk forskning den kommande fyraårsperioden, då hela 2,4 miljarder tillförs det första året, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Regeringens satsning på forskning och innovation innebär att det statliga stödet från och med 2009 successivt ökar för att 2012 nå en permanent förstärkning om fem miljarder kronor. Den största resursökningen går som direkta anslag till universitet och högskolor, men även forskningsråden och Vinnova får betydande anslagshöjningar. De beloppsmässigt största ökningarna går till forskningsområdena medicin, teknik och klimat.

- För KIs del betyder denna satsning ett ordentligt tillskott eftersom man pekar ut hälsa och de stora folksjukdomarna som ett av tre prioriterade områden, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Ytterligare detaljer i satsningen kommer senare, dels i samband med budgetpropositionen i september och dels när den forsknings- och innovationspolitiska propositionen presenteras i oktober.