Publicerad: 2015-04-16 12:09 | Uppdaterad: 2019-04-12 10:18

Regeringen och Stockholms läns landsting planerar att satsa på ungas psykiska hälsa

I regeringens vårbudget som presenterades igår finns 200 miljoner kronor avsatt för elevhälsan, där förebyggande av psykisk ohälsa ingår. Även Stockholms läns landsting planerar för en särskild satsning på ungas psykiska hälsa, då de vill implementera den skolbaserade utbildningsinsatsen YAM (Youth Aware of Mental Health), som tagits fram av NASP och Columbia University (USA), i högstadieskolor i Stockholms län.

Studien (Saving and Empowering Young Lives in Europe - SEYLE) som YAM-programmet ingick i, publicerades i The Lancet den 8 januari 2015.