Publicerad: 2008-11-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Regeringen inrättar arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd

I rådet ingår professor Irene Jensen vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Hon är också ordförande i KIs egen arbetsmiljönämnd.

Rådet ska ge underlag och information om forskningsläget löpande till regeringen.

Ny utredning tillsatt

En utredning har också tillsatts med direktivet att "arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft ska tas tillvara genom att lyfta fram och förstärka de verksamhetsmässiga och ekonomiska drivkrafterna av en god arbetsmiljö." Utredare är överdirektören vid Arbetsmiljöverket, teknologie licentiaten Bertil Remaeus.

Utöver detta ska Lennart Levi, professor emeritus vid KI och riksdagsledamot (c) fungera som rådgivare till arbetsmarknadsministern i detta arbete.