Publicerad: 2016-03-03 15:54 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:04

Regeringen: Behov av förnyelse i Karolinska Institutets styrelse

Regeringen har i dag den 3 mars fattat beslut om att ge en nomineringsgrupp uppdraget att komma med förslag som innebär delvis nya ledamöter i Karolinska Institutets styrelse (konsistoriet).

Regeringen utser förre universitetskanslern Lars Haikola till ny ledamot i nomineringsgruppen, vars uppdrag är att föreslå externa ledamöter till KI:s styrelse.

Läs mer i regeringens pressmeddelande den 3 mars.

Karolinska Institutets konsistorium.