Publicerad: 2008-01-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Receptor länken mellan nyttiga magbakterier och immunförsvar

En forskargrupp vid Karolinska Institutet har, i samarbete med forskare vid från universitet i Singapore (NUS), hittat en möjlig förklaring till att vissa bakterier i mag- tarmkanalen kan ha en positiv inverkan på kroppens immunförsvar.

Genom att isolera tarmbakterien Enterococcus Faecalis från tre dagar gamla spädbarn har forskarna kunnat visa hur en av de viktigaste receptorerna för reglering av metabola funktioner och lokal immunitet i mag- tarmkanalen - den nukleära receptorn PPARg - samverkar med den normala bakteriefloran i tarmen. De icke sjukdomsalstrande och nyttiga mag- tarmbakterierna får enligt forskarna PPARg att aktivera särskilda målgener i tarmcellerna som i sin tur styr uppbyggnad av immunitet och fettmetabolism.

Tidigare studier som gruppen har gjort visar att nukleära receptorer kan tänkas fungera som kommunikatörer mellan den normala tarmbakteriefloran och kroppens system för att reglera och förhindra kroniska inflammationer, exempelvis vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

- Det nu publicerade arbetet länkar det nyfödda barnets snabbväxande tarmflora till att direkt kunna reglera en av kroppens signalmolekyler för ämnesomsättningsfunktioner och immunitet. En viktig tillgång i detta sammanhang är den facilitet som vi har på Karolinska Institutet, som möjliggör att vi kan arbeta med möss under sterila förhållanden och därigenom studera hur bakterier påverkar mössens levnadsbetingelser, säger professor Sven Pettersson, som lett studierna.

Publikation:

Alexandra Are, Linda Aronsson, Shugui Wang, Gediminas Greicius, Yuan Kun Lee, Jan-Åke Gustafsson, Sven Pettersson och Velmurugesan Arulampalam

Enterococcus faecalis from newborn babies regulate endogenous PPARg activity and IL-10 levels in colonic epithelial cells

PNAS online early edition, 28 januari - 1 februari 2008

För frågor, kontakta: