Publicerad: 2013-04-18 13:00 | Uppdaterad: 2014-03-05 10:26

Recent developments in esophageal adenocarcinoma - artikel i CA

Professorerna Jesper Lagergren och Pernilla Lagergren vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi har skrivit en översiktsartikel i CA - A Cancer Journal for Clinicians, den vetenskapliga tidskrift som har den i särklass högsta impact-faktorn av alla (101,8).

Artikeln belyser de senaste rönen inom forskningen om körtelcellscancer (adenocarcinom) i matstrupen med fokus på dess snabbt ökande förekomst, den starka manliga dominansen, avsaknaden av förebyggande åtgärder, de goda möjligheterna till tidig upptäckt, den omfattande kirurgiska behandlingen samt den dåliga prognosen.

- Refluxsjukdom (med svår halsbränna och sura uppstötningar) verkar vara huvudorsaken till den snabbt ökande förekomsten av matstrupscancer i västvärlden, säger Jesper Lagergren, professor i kirurgi. Refluxsjukdom är den viktigaste riskfaktorn för tumören och förekomsten av reflux ökar. Men även den ökade förekomsten av fetma samt den minskade förekomsten av infektion med bakterien Helicobacter pylori, den så kallade magsårsbakterien, är bidragande orsaker till ökningen. Den starka mansdominansen (6 män på 1 kvinna) är oförklarad, men hormonella faktorer kan spela en viktig roll.

- Patienter med matstrupscancer lider ofta av svåra symtom och sidoeffekter av behandlingen och är i stort behov av individanpassade stödåtgärder och rehabiliteringsprogram. Detta kan underlättas av kontaktsjuksköterskor till alla patienter, säger Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap. Kirurgi för behandling av matstrupscancer är ett mycket omfattande ingrepp och operationen följs ofta av svåra komplikationer och betydande nedsatt hälsorelaterad livskvalitet. Överlevnaden i matstrupscancer förbättras långsamt, men den dåliga prognosen kvarstår som en stor utmaning.

Framtida förebyggande möjligheter inkluderar behandling av halsbränna och fetma samt behandling med vissa läkemedel som kan ge skyddande effekt. Framtida utvecklingsmöjligheter för tidig upptäckt finns inom screening med endoskopi av högriskgrupper samt endoskopiövervakning av högriskpatienter. Förbehandling med cytostatika och strålbehandling innan operationen har gett bättre överlevnad. Robotkirurgi och nya endoskopiska metoder för att behandla förstadium till matstrupscancer kan erbjuda framtida förbättringsmöjligheter.

Recent developments in esophageal adenocarcinoma.
Lagergren J, Lagergren P
CA Cancer J Clin ;63(4):232-48

Professor/överläkare

Jesper Lagergren

Telefon: 08-517 760 12
Enhet: Övre GI-kirurgi
E-post: Jesper.Lagergren@ki.se

Professor

Pernilla Lagergren

Telefon: 08-517 759 84
Enhet: Kirurgisk vårdvetenskap
E-post: Pernilla.Lagergren@ki.se