Publicerad: 2018-10-17 10:52 | Uppdaterad: 2018-10-17 10:56

Rebecka Hultgren föreläser på KVA den 19 oktober

Den 19 oktober arrangerar Kungliga Vetenskapsakademin symposiet "Sex and gender in physiology and pharmacology". Syftet med symposiet är att belysa skillnader mellan män och kvinnor beträffande förekomsten av olika sjukdomar och hur de svarar på läkemedelsbehandling.

Rebecka Hultgren från gruppen Kärlkirurgi kommer under eftermiddagen att föreläsa om "Sex and gender in aortic diseases".

Program

Sex and gender in physiology and pharmacology den 19 oktober 2018

Registrering

Symposiet är avgiftsfritt och öppet för alla, dock krävs registrering. Kontakta programkoordinator Peter Brandén