Publicerad: 2009-11-13 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ratade hormonpreparat gav färre bröstcancerfall

En minskning av antalet bröstcancerfall de senaste åren bland kvinnor i åldern 50-59 år beror med stor sannolikhet på en nedgång i användningen av hormonersättningspreparat mot klimakteriebesvär. En stor svensk studie, ledd från Karolinska Institutet, bekräftar nu misstankarna mot hormonpreparaten.

Användningen av hormonersättande läkemedel (HRT) vid behandling mot klimakteriebesvär stod på sin topp i Sverige 1999 och började därefter dala, bland annat efter att en stor undersökning 2002 ifrågasatt preparaten. Flera studier har visat att antalet bröstcancerfall därefter plötsligt sjönk i flera länder, men det har varit oklart om den minskade användningen av hormonpreparat var den främsta orsaken.

Svenska forskare har nu undersökt trender för bröstcancerincidens i Sverige mellan 1997 och 2007, en period då bruket av HRT föll kraftigt. Andelen kvinnor i åldersgruppen 50-59 år som använde HRT-preparat föll från en topp på 36 procent 1999 till 27 procent 2002 och vidare till 9 procent 2007.

- Våra resultat ger ytterligare stöd för att det minskade bruket av hormonersättningspreparat för att lindra övergångsbesvär har minskat förekomsten av bröstcancer de senaste åren hos kvinnor i åldern 50-59 år. Den nedgång vi nu ser kan inte förklaras av förändrade registreringsrutiner för bröstcancer eller en minskad användning av mammografi, säger studiens försteförfattare, Mats Lambe, verksam vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Så kallad in situ-cancer upptäcks oftast genom mammografi. Om användandet av mammografiundersökningar hade minskat under studieperioden borde även den rapporterade förekomsten av in-situ-cancer ha minskat. Detta var dock inte fallet, visar studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research and Treatment. I arbetet har även forskare vid bland annat Uppsala universitet och Sahlgrenska Akademin deltagit.

Publikation:

Mats Lambe, Annette Wigertz, Marit Holmqvist, Jan Adolfsson, Carola Bardage, Tommy Fornander, Per Karlsson, Viveca Odlind,Ingemar Persson, Johan Ahlgren & Leif Bergkvist

Reductions in use of hormone replacement therapy: effects on Swedish breast cancer incidence trends only seen after several years

Breast Cancer Res Treat, Epub ahead of print 6 November 2009, DOI 10.1007/s10549-009-0615-7

Kontaktperson: