Publicerad: 2011-03-31 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Rapport om nya universitetssjukhuset

[NYHET 2011-03-31] En rapport om mål och verksamhetsinriktning för det nya universitetssjukhuset i Solna presenterades igår för Stockholms läns landsting (SLL). Den bygger på omfattande studier under två och ett halvt års tid som nu är färdigställt.

I rapporten utlinjeras en vision om verksamheten vid det nya universitetssjukhuset, som även inkluderar sjukhuset i Huddinge, den kommande tioårsperioden. I arbetet med rapporten har NKS-förvaltningen och ledningen för Karolinska Institutet deltagit, samt ett 70-tal läkare och annan personal från nuvarande Karolinska universitetssjukhuset och även från andra akutsjukhus i Stockholm.

- Huvudskälet till att det nya universitetssjukhuset byggs intill Karolinska Institutet är att underlätta samverkan mellan forskning, utbildning och sjukvård. I sammanhanget bör noteras att cirka 45 procent av Sveriges akademiska medicinska forskning utförs i Stockholmsregionen och att mer än hälften av Sveriges läkemedels- och sjukvårdsindustri finns i denna region. Tillsammans med landstinget är vi Sveriges största utbildningsenhet inom vård och hälsa, säger Karolinska Institutets prorektor Jan Andersson

I rapporten föreslås att det nya sjukhuset ska inriktas mot specialist- och högspecialiserad vård, utbildning och forskning. Organisationen föreslås bli tematisk, det vill säga att den bygger på att olika specialiteter och professioner samverkar inom ett tema som ska verka nära patienten. De sex föreslagna temana är barn, cancer, hjärta-kärl, inflammation, neuro och reparativ medicin.

- Det nya universitetssjukhuset är del av en av de största framtidssatsningarna som någonsin har gjorts i Sverige. Sjukvården får en ordentlig skjuts framåt med detta nya universitetssjukhus. Dessutom kommer Karolinska Institutet, det nya universitetssjukhuset och området här omkring, i det som numera kallas för Hagastaden, bli ett världsledande centrum för livsvetenskaper. Pulsådern i svensk medicinsk forskning, säger Jan Andersson.