Publicerad: 2023-01-25 10:56 | Uppdaterad: 2023-01-25 12:57

Rapport från första kursen i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Modell av hjärta
Anatomisk modell av hjärtat, foto Jesse Orico, Unsplash

Hösten 2022 startade den första uppdragsutbildningen i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad för sjuksköterskor. Kursen är förankrad i forskning och evidens och ger sjuksköterskor fördjupade kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp.

Här kan du läsa om vad en av de första kursdeltagarna tyckte om kursen: