Publicerad: 2021-11-18 15:28 | Uppdaterad: 2021-11-18 15:33

Ralph Knöll prisas för forskning om könsskillnader i hjärtats funktion

Ralph Knöll, Adjungerad Professor vid institutionen för medicin i Huddinge och AstraZeneca. Foto: Bildmakarna

Ralph Knöll, adjungerad professor vid institutionen för medicin Huddinge, belönas med det tyska priset "BIH Excellence Award" för sina studier kring de genetiska orsakerna till hjärtsjukdomar hos kvinnor och män. I projektet kommer Ralph och hans team att analysera fibros och förändringar i hjärtstorlek, stora riskfaktorer för hjärtsvikt hos människan.

The Berlin Institute of Health at Charité (BIH) utdelar priset "BIH Excellence Award" till Ralph Knöll, adjungerad professor på ICMC/Metabolism vid institutionen för medicin Huddinge och AstraZeneca, för projektet "Sex-dependent impact of constitutive myosin light chain phosphorylation on cardiac function”.

Målet med projektet är att undersöka effekterna av en genetisk modifiering i en viktig hjärtmuskel-komponent på hjärtats funktion. Ralph och hans forskargrupp kommer även analysera fibros och förändringar i hjärtstorlek, vilka båda är stora riskfaktorer för mänsklig hjärtsvikt.

Forskning för att kartlägga mekanismerna bakom hjärtsjukdom

Hjärtsjukdomar hör till de vanligaste sjukdomarna hos både män och kvinnor världen över, och hjärtsvikt är en av de största dödsorsakerna. Orsaken till hjärtsjukdom skiljer sig mellan könen, och för närvarande finns det inga behandlingsalternativ specifikt riktade till kvinnor eller män. För att råda bot på detta, kommer Ralph Knöll och hans team att undersöka könsspecifika skillnader hos möss. I projektet studeras en genetisk modifiering hos mössen vilken gör att ett visst muskelprotein (myosin) ständigt är aktivt, vilket bidrar till förlust av funktion i hjärtmuskelceller och till utveckling av fibros och kraftig förstoring av vänster förmak.

Ralhp Knöll bedriver stora delar av sin forskning i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och AstraZeneca. Ralphs translationella forskning syftar till att studera mekanismerna bakom mänsklig hjärtsjukdom med målet att utveckla nya metoder för att behandla hjärtsvikt.

BIH Excellence Award for Sex and Gender Aspects in Health Research, syftar till att ge mer synlighet till genusrelaterade forskningsutmaningar inom translationell forskning. Mottagarna av priset får 25 000 Euro för att kunna vidareutveckla sitt gemensamma forskningsprojektet tillsammans med sina BIH-partners.

Kontakt

Ralph Knoell Professor, adjungerad