Publicerad: 2024-01-17 11:14 | Uppdaterad: 2024-01-18 12:06

Pythagoras - KI:s Fastighetssystem får en ny webbplattform

KI använder idag fastighetssystemet Pythagoras för våra förhyrda lokaler och administrationen sköts av Fastighetsavdelning (FA).

Under 2023 har FA arbetat med att implementera en ny webbplattform (Pythagoras Webb, PW) som ersätter den äldre webbplattformen PIM. (PIM kommer vara fortsatt tillgänglig)

Från januari 2024 påbörjas lanseringen av nya PW till alla institutioner. Ansökan om behörighet för nya PW görs genom KI:s behörighetssystem IDAC och instruktion hur man ansöker om behörighet mm finns att läsa på sidan KI:s Fastighetssystem Pythagoras 

Kontakt

Victor Collaco Controller