Publicerad: 2017-05-19 10:08 | Uppdaterad: 2017-05-19 10:30

Publikation om framtidens demensforskning bland de mest citerade i världen

Lancet Neurology publicerade 2016 en artikel från en expertkommission, ledd av professor Bengt Winblad vid KI, med rekommendationer om hur framtida forskning kring Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar skall organiseras rörande patientvård, grundforskning och klinisk forskning i Europa. Nu är publikationen hett stoff igen då den har blivit topprankad i Web of Science.

Professor Bengt Winblad. Photo: Selma Wolofsky, NVS, Karolinska Institutet.Publikationen är nu listad som “hot” och ”highly cited paper” i Web of Science, vilket innebär att den är bland den 0.1 procent av de mest citerade publikationerna de två senaste åren inom ämnesområdet neurovetenskap och beteende.

– Vår artikel är heltäckande och visar att en samlad forskningssatsning inom alla delar av området är vår stora – och enda – möjlighet att möta denna ”tickande kostnadsbomb” och förbättra människors hälsa, säger Bengt Winblad, professor i geriatrik vid KI:s institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Publikation

Defeating Alzheimer's disease and other dementias: a priority for European science and society.
Winblad B, Amouyel P, Andrieu S, Ballard C, Brayne C, Brodaty H, et al
Lancet Neurol 2016 Apr;15(5):455-532