Publicerad: 2019-03-20 13:50 | Uppdaterad: 2019-03-20 14:10

Publikation i The Journal of Clinical Psychiatry: Suicide Immediately After Discharge From Psychiatric Inpatient Care

Publikation i The Journal of Clinical Psychiatry den 12 februari 2019: Suicide Immediately After Discharge From Psychiatric Inpatient Care: A Cohort Study of Nearly 2.9 Million Discharges

Axel Haglund, MD, PhD; Henrik Lysell, MD, PhD; Henrik Larsson, PhD; Paul Lichtenstein, PhD and Bo Runeson, MD, PhD

J Clin Psychiatry. 2019;80(2):18m12172. https://doi.org/10.4088/JCP.18m12172

Länk till artikel i Läkartidningen: Självmord kort tid efter utskrivning från psykiatrisk klinik