Publicerad: 2014-11-11 09:08 | Uppdaterad: 2014-11-11 13:57

Publikation i Nature Medicine: Anchored multiplex PCR for targeted next-generation sequencing

Zongli Zheng arbetar för tillfället vid Department of Pathology, Massachusetts General Hospital i Boston där han är förstaförfattare i denna artikel som handlar om en ny metod för gensekvensering i prover som fixerats i formalin.

  • Zheng Z, Liebers M, Zhelyazkova B, Cao Y, Panditi D, Lynch KD, Chen J, Robinson HE, Shim HS, Chmielecki J, Pao W, Engelman JA, Iafrate AJ, Le LP. Anchored multiplex PCR for targeted next-generation sequencing. Nat Med. 2014 Nov 10.