Publicerad: 2014-08-07 11:02 | Uppdaterad: 2014-12-18 13:38

Publikation i Nature Genetics: Most genetic risk for autism resides with common variation

Forskare från MEB har tillsammans med forskare från bland annat Mount Sinai Hospital i New York publicerat en studie i Nature Genetics där de studerat genetiska riskfaktor för autism.

Most genetic risk for autism resides with common variation
Gaugker T, Kleri L, Sanders SJ, Bodea CA,Goldberg AP, Lee AB, Mahajan M, Manaa D,Pawitan Y, Reichert J, Ripke S, Sandin S, Sklar P, Svantesson O,Reichenberg A, Hultman CM, Devlin B,Roeder K, Buxbaum JD.
Nature Genetics, online 20 July 2014