Publicerad: 2015-05-13 15:58 | Uppdaterad: 2015-05-13 16:06

Publikation i JAMA Neurology: Risk of Neuropathy Among 28 232 Patients With Biopsy-Verified Celiac Disease

Jonas F. Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, har publicerat en artikel i JAMA Neurology om en forskningsstudie som undersöker sambandet mellan celiaki och neuropati.

Risk of Neuropathy Among 28,232 Patients With Biopsy-Verified Celiac Disease.
Thawani S, Brannagan T, Lebwohl B, Green P, Ludvigsson J
JAMA Neurol 2015 Jul;72(7):806-11

Studien visar att det föreligger en ökad risk för personer med celiaki att utveckla neuropatier. Läs mer om resultaten och dess implikationer i länkarna nedan till intervjuer med författaren Jonas F. Ludvigsson.